[Exp2020]スケジュール表・各回資料

スケジュール・各回資料へのリンク

9 月 25, 27, 28, 29, 30

  • 09/25 遠隔
  • 09/27 対面
  • 09/28 午前 遠隔 + 午後 対面 (昼に移動できなければ午前も対面)
  • 09/29 遠隔
  • 09/30 遠隔
["09/25"]
["09/27"]
["09/28"]
["09/29"]
["09/30"]