[[ Thumbnail ]]

[Image]   [Text]


1
CPSサーバ上でのWiki(Hiki)の使い方実習

2
おことわり

3
お品書き

4
CPSサーバの Wiki について

5
CPS サーバの Wiki システム

6
実際に 見てみる

7
CPS サーバの Web ページ(1)

8
CPS サーバの Web ページ(2)

9
CPS サーバの Web ページ(3)

10
CPS サーバの Hiki ページ

11
Any Questions?

12
1st step CRUD

13
1st step CRUD

14
メニュー詳細

15
編集する際には

16
1st step CRUD

17
CRUD: 新規作成(1)

18
CRUD: 新規作成(2)

19
ページ名についての注意

20
CRUD: 新規作成(3)

21
CRUD: 新規作成(4)

22
CRUD: 新規作成(5)

23
CRUD: 新規作成(6)

24
Any Questions?

25
1st step CRUD

26
CRUD: 閲覧(1)

27
CRUD: 閲覧(2)

28
CRUD: 閲覧(3)

29
Any Questions?

30
1st step CRUD

31
手を止めて下さい

32
CRUD: ページの編集

33
CRUD: ページの編集

34
1st step CRUD

35
1st step CRUD

36
1st step CRUD: まとめ

37
Any Questions?

38
CPS Hiki の文法: RD について

39
CPS Hiki の文法: RD について

40
CPS Hiki の文法: RD について

41
実習 再開

42
実習

43
Any Questions?

44
最後に

45
お疲れ様でした

46
参考文献